Over DBS

Sinds augustus 2019 is HBS Huiswerkbegeleiding Weert overgenomen door Dayenne Bakker.
HBS Huiswerkbegeleiding Weert gaat verder onder de naam DB Studiebegeleiding.

Onze visie
Leerlingen tijdelijk op maat begeleiden met hun huiswerk door het bieden van structuur en inhoud om zo tot een maximaal schoolresultaat te komen. Het is bij ons mogelijk om huiswerk te maken in een prettige omgeving en onder deskundige begeleiding. Vakkennis, planning en maatwerk zijn de kernwoorden van onze huiswerkbegeleiding.

Voordelen van DB Studiebegeleiding
• Verbeteren van de studieresultaten
• Verbeteren van studievaardigheden
• Vergroten van het zelfvertrouwen
• Wegnemen van onnodige spanningen tussen ouders en kind die veroorzaakt worden doordat ouders zich zorgen maken om het huiswerk van hun kind.