Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding kan om verschillende redenen nodig zijn, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van:

 • moeite met plannen
 • behoefte aan structuur
 • snel afgeleid zijn
 • gebrek aan motivatie
 • behoefte aan extra uitleg en Leren Leren
 • spanningen tussen ouder en kind met als oorzaak het huiswerk
 • wens om het zelfvertrouwen te vergroten

Werkwijze DB Studiebegeleiding
DBS zorgt voor het op maat plannen en structureren van al het huiswerk. De leerling krijgt een logboek waarin naast het dagelijkse maak- en leerwerk alle toetsen en toetsweken gepland worden, zodat een overzicht ontstaat van wat er geleerd moet worden. Al het leerwerk wordt overhoord en leerlingen krijgen individuele uitleg. Daarnaast wordt er gewerkt aan het aanleren of verbeteren van studievaardigheden. De leerling mag naar huis als al het huiswerk gemaakt, geleerd, overhoord en gecontroleerd is.

Leerlingvolgsysteem
In ons dagelijks logboeksysteem plannen en structureren we het huiswerk op maat. Hierdoor kunnen ouders op elk gewenst moment het huiswerk van hun zoon/dochter volgen. Iedere periode nemen we daarnaast telefonisch of via mail met de ouders contact op over het functioneren van hun zoon/dochter bij HBS. Daarbij laten we weten hoe het met de leerling gaat wat betreft prestaties, motivatie, gedrag, studiehouding en cijfers. Wanneer wij gedurende het schooljaar merken dat er zaken niet verlopen zoals we met elkaar hebben afgesproken, nemen we meteen contact op.

Intakegesprek
Om aan te melden voor huiswerkbegeleiding, kunt u het inschrijfformulier invullen. Na aanmelding nemen wij contact op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend intakegesprek. In dit gesprek komen allerlei aspecten aan de orde, zoals:

 • Welke moeilijkheden heeft de leerling?
 • Hoe deelt de leerling zijn tijd in?
 • Welke vakken verdienen extra aandacht?
 • Welke leergewoonten heeft de leerling?

Tarieven voor huiswerkbegeleiding
2 dagen per week: € 265,- per maand*
(Startende leerling: alleen bovenbouw, in afbouwfase ook voor onderbouw mogelijk)
3 dagen per week: € 295,- per maand*

4 dagen per week: € 330,- per maand*

Vragen

Heeft u nog vragen, neem dan contact op.

*Tarief is inclusief toetsweken en intakegesprek. Maandelijks opzegbaar.